ლაბორატორია / მობილური ლაბორატორია


 

 
                                                   ელექტროლაბორატორია ЭТЛ-10 
                                          ძალოვანი კაბელების ტესტირება (გამოცდა)
        
                                         
 
 
 
 
 
 
ავტომობილი მერსედერს-ბენცი 609
 
 
 
 
 
 
 
 
 
გასაწვავი ხელსაწყო    .................................................................................Р–07И
გამოსაცდელი ხელსაწყო ...........................................................................иУ-50
ხმის სიხშირული გენერატორი ...............................................................1 кВт, гПк–11
აკუსტიკური ტალღური გენერატორი .........................................гаув-6
ინდუქციურ-აკუსტიკური მიმღები ........................................................ІАП–06. 
დამიწების წინაღობის გამზომი ხელსაწყო..................................MI 3123
მეგაომეტრი ....................................................................................................C.A. 6547
მაღალვოლტური ოსცილოგრაფიული რეფლექტომეტრი ................................иСкра – 3M
 
გამოცდა მაღალი(გამართული) ძაბვით. . . . . . . . . . . . . . 60 კვ-მდე 
მაღალი ძაბვით გამოცდა  საწარმო სიხშირით . . . . . . .50კვ-მდე  . 
გაჟონვის დენების გამოცდა მუდმივი ძაბვით. . . . . . . . .60 კვ-მდე 
 
6-10-35კვ-ის საკაბელო ელ.გადამცემი ხაზის დაზიანებული მონაკვეთის აღმოჩენა, აკუსტიკური და ინდუქციური მეთოდებით.