წარმოება / 6-10კვ-ის სატრანსფორმატორო ქვესადგურები


 

 
 
 
 
I – კომპლექსული სატრანსფორმატორო ანძური ტიპის ქვესადგური КТПМ-6/10კვ
  კომპლექსური ქვესადგური 6-10კვ-ის КТПМ-25/250 კვა-მდე წარმოადგენს ერთ ტრანსფორმატორიან ჩიხური ტიპის, გარე დაყენების ქვესადგურს და გამოიყენება ელ.ენერგიის მომარაგებისათვის სოფლებსა და ცალკე მყოფ დასახლებულ პუნქტებში
 
 
 
 
 
 
 
 
II - კომპლექსული სატრანსფორმატორო სვეტური ტიპის ქვესადგური КТПС-6/10კვ
  კომპლექსური ქვესადგური 6-10კვ-ის КТПС-25/250 კვა-მდე წარმოადგენს ერთ ტრანსფორმატორიან გარე დაყენების კომპლექსურ ქვესადგურს, რომელიც გამოიყენება ელ.ენერგიის მომარაგებისათვის სოფლებსა და მცირე საწარმოებაში
 
 
 
 
 
 
 
 
III - კომპლექსული სატრანსფორმატორო ქვესადგური კიოსკის ტიპის КТПК-6/10კვ
  კომპლექსური ქვესადგური 6-10კვ-ის КТПК-100/1000 კვა-მდე წარმოადგენს ერთად ორ ტრანსფორმატორიან გარე დაყენების, ჩიხური ან შემავალი+გამავალი+ჩიხური ტიპის კომპლექსურ ქვესადგურს, რომლის დამონტაჟება ხდება ბეტონის ბალიშზე, მიწის ზედაპირიდან +200-300მმ-ზე. მისი ელ.მომარაგება ხდება (შემავალი) საჰაერო ელ.გადამცემი ხაზით. გასვლა (გამავალი) შეიძლება განხორციელებული იყოს, როგორც საჰაერო, ასევე საკაბელო ხაზით. იგი გამოიყენება ელ.მომარაგებისა და განაწილებისათვის- სოფლებში, ქალაქებსა და საწარმოო ობიექტებზე. 
 
 
 
 
 
IV - კომპლექსული სატრანსფორმატორო ქვესადგური ქალაქური ტიპის КТПГ-6/10კვ
  კომპლექსური ქვესადგური 6-10კვ-ის КТПГ-25/1600 კვა-მდე წარმოადგენს ერთ ან ორ ტრანსფორმატორიან გარე დაყენების, ჩიხური ან შემავალი+გამავალი+ჩიხური ტიპის კომპლექსურ ქვესადგურს. მისი ელ.მომარაგება ხდება მხოლოდ საკაბელო ხაზით. იგი გამოიყენება ელ.ენერგიის მომარაგებისათვის ქალაქებსა და დასახლებულ პუნქტებში.