სიახლეებიბათუმი, სუპერმარკეტი
26.11.2013, 13:51

ჯგუფმა “რეტკო”-მ შეიმუშავა და დაამზადა  0.4 კვ ძაბვის გამანაწილებელი კარადა ბათუმში,სუპერმარკეტი "სმარტი"-სთვის,

ასევე:

ვაკუმური გამთიშველით დაკომპლექტებული შემყვანი უჯრედი,

სატრანსფორმატო ქვესადგური და სატრანსფორმატორო ქვესადგურის შემსვლელი კარადა ვაკუმური გამთიშველით: