სიახლეებიბათუმის წყალი
26.11.2013, 15:18

ჯგუფმა “რეტკო”-მ დაამზადა  და დაამონტაჟა 
სატრანსფორმატორო ქვესადგური ბათუმის წყლის სათავე ნაგებობაზე სიმძლავრით  400კვა.