სიახლეებიგარდაბანი,
26.11.2013, 16:22

ჯგუფმა "რეტკო"-მ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში "ენერგო-პრო ჯორჯია"ს დაუმზადა ვაკუმური ამომრთველით დაკომპლექტებული სატრანსფორმატორო ქვესადგური (2ცალი) გაზო-ტურბინებისთვის.