ლაბორატორია / ხელსაწყოები


 

  METREL-MI 3123  ხელსაწყო განკუთვნილია ყველა სახეობის დამიწების წინაღობის გასაზომად
დამიწების წინაღობის გაზომვა 4-სადენიანი სქემით
დამიწების წინაღობის გაზომვა 4-სადენიანი და ერთმარწუხიანი სქემით
გრუნტის ხვედრითი წინაღობის გაზომვა 4-სადენიანი სქემით
დამიწების წინაღობის გაზომვა 2-მარწუხის გამოყენებით
მოქმედი დენის გაზომვა.
 
 
 
 
  მეგაომეტრი C.A 6505  განკუთვნილია იზოლაციის წინაღობის გასაზომად.       მეგაომეტრის მართვის მიკროპროცესული სისტემა უზრუნველყოფს გამოცდის შემდეგ მეთოდებს,
იზოლაციის წინაღობის გაზომვა. . . . . . . .10KΩ-დან 10TΩ-მდე
მუდმივი და ცვლადი ძაბვის გაზომვა. . . . .5100 V- მდე
ტევადობის გაზომვა. . . . . . . . . . . . . . . .50  μF- მდე
გაჟონვის დენების დაზომვა. . . . . . . . . . . . .3 მა-მდე
 
 
 
მეგაომეტრი C.A 6547 შეიდლება გამოყენება იზოლაციის როგორც რაოდენებრივი ასევე ხარისხობრივი ანალიზის დროს, ის ასევე ავტომატურად ზომავს ძაბვას, ტევადობას და ნარჩენ დენს. მეგაომეტრი C.A 6547 გააჩნია ფართო დიაპაზონი 30кΩ-დან 10TΩმდე
 
 
 
 
 
მიკრომეტრი ხელსაწყო C.A 6240 მიკრომეტრი განკუთვნილია ომიური წინაღობის  
            გასაზომად 
გაზომვის დიაპაზონი. . . . . . . . . . . . . . . 5μΩ to 400Ω
 
 
 
 
УИМ-90М  განკუთვნილია თხევადი დიელეკტრიკული მასალების  გამოცდისათვის.              
                     მაქსიმალური გამოსაცდელი ძაბვა. . . . . . . . . . . . . .80კვ
 
 
 
 
 
კომპლექტი K540 განკუთვნილია დენის,ძაბვის და სიმძლავრის გაზომვისათვის ცვალებადი დენის ერთფაზიან და სამფაზიან სამსადენიან და ოთხსადენიან ქსელებში და ფაზების არათანაბარი დატვირთვის დროს.
სამფაზიან და ოთხფაზიან ქსელებში გაზომვისას კომპლექტი უზრუნველყოფს თანმიმდევრულად (რიგის დაცვით) ყოველ ფაზაში ძაბვის, დენისა და სიმძლავრის გაზომვას.ჯამური სიმძლავრე სამფაზიან ქსელში განისაზღვრება ყოველ ფაზაში გაზომვის გზით.
 
 
IАП-06 განკუთვნილია საკაბელო ხაზების დაზიანების ზუსტი ადგილების განსაზღვრისთვის აკუსტიკური მეთოდით   ერთობლივად ელექტრული დარტყმითი იმპულსების გენერატორთან მუშაობისას.
 
 
 
 
 
 
 
მაღალვოლტური ოსცილოგრაფიული რეფლექტომეტრი „искра_3М” განკუთვნილია კაბელების დაზიანების ადგილამდე მანძილის განსაზღვრისთვის. ხელსაწყო საშუალებას იძლევა:
-აღმოვაჩინოთ და განვსაზღვროთ მანძილი დაზიანების ადგილამდე და ერთგვაროვნობამდე ლოკაციური (რეფლექტომეტრული) მეთოდით სიმეტრულ და არასიმეტრულ კაბელეზე.
 
 
 
 
 
მზომი ტრანსფორმატორების შესამოწმებელი მოწყობილობა K535 განკუთვნილია დენისა და ძაბვის მზომი ტრანსოფმატორების ცდომილების შესამოწმებლად. დენის ტრანსფორმატორები სიზუსტის კლასით 0.02 დან  და ძაბვის ტრანსფორმატორები სიზუსტის კლასით 0.05 დან.