წარმოება / 6-10კვ-ის გამანაწილებელი უჯრედები


 

 
 
 
 
 
I – მაღალი ძაბვის, ცალმხრივი მომსახურეობის, შიდა დაყენების КСО-ს ტიპის და 200-300 სერიის უჯრედი.
  ისინი გამოიყენებიან 6-10კვ-ის გამანაწილებელ და კომპლექსურ სატრანსფორმატორო ქვესადგურებში. მათი დაკომპლექტება შესაძლეელია, როგორც ტვირთვის ამომრთველით, ასევე ვაკუუმური ამომრთველით.
 
 
 
 
 
 
 
 
II – მაღალი ძაბვის, ორმხრივი მომსახურეობის, გარე დაყენების მოძრავი ЯКНО-6/10-ის ტიპის უჯრედი.
  მაღალი ძაბვის, გარე დაყენების უჯრედი ЯКНО-6/10 გამოიყენება6-10კვ-ის ძაბვის ხაზების, სატრანსფორმატორო პუნქტებისა და გამანაწილებელი ქვესადგურების ელ.ენერგიის ჩართვა-ამორთვისათვის, ასევე მათი სარელეო დაცვის განხორციელებისათვის.