წარმოება / 0,4კვ-ის გამანაწილებელი უჯრედები


 

I – 0,4კვ ძაბვის გამანაწილებელი ЩО ტიპის და 70-90-94 სერიის ფარები.
    ЩО ტიპის ფარების დანიშნულებაა სამ ფაზა ელ.ენერგიის მიღება-განაწილება და გამავალი ხაზების დაცვა მოკლე შერთვის დენებისაგან.
  მათი დაკომპლექტება შესაძლებელია ავტომატური ამომრთველებითა  და დენმკვეთ-გამთიშველებით.
 
II – 0,4კვ ძაბვის გამანაწილებელი ЩРНН ტიპის კარადები;
ЩРНН ტიპის უჯრედების დანიშნულებაა შემსვლელ-გამსვლელი გამანაწილებელი დანადგარების დაკომპლექტება და გამოიყენება გამავალი ხაზების მოკლეშერთვის დენისა და გადატვირთების დაცვისათვის.