წარმოება / 0,4კვ-ის რეაქტიული ენერგიის კომპესაციის მოწყობილობები


 

რეაქტიული ენერგიის კომპესაციის დანადგარი УКМ-0,4 გამოიყენება რეაქტიული სიმძლავრის, როგორც ავტომატური, ასევე პირდაპირი მიერთებით ელ.ენერგიის მიმღებებში, რომელთაც ახასიათებთ ინდუქციური თვისებები.
  დანიშნულებაა მუდმივად უზრუნველყოს სიმძლავრის კოეფიციენტის (соს φ) ერთ ნიშნულზე მიწოდება სამფაზა გამანაწილებელ უჯრედებში და ფარებზე